O NÁS

Vítáme Vás na webové stránce IDM

Rozhodování je nejdůležitější činností každého z nás. Ať už jste v jakékoliv pozici, musíte dělat rozhodnutí. Čím zodpovědnější je vaše pozice, tím těžší rozhodnutí to jsou. Výběr správného dodavatele, rozhodnutí o investicích nebo třeba rozhodnutí o uzavření pobočky, to všechno jsou situace, které ovlivňují váš úspěch.

Oblasti rozhodovacích procesů se v posledních letech intenzivně věnují různé vědní obory, od matematiky přes kybernetiku až po kognitivní psychologii. A právě možnost využít jejich poznatků stojí u zrodu IDM. Když jsme porovnávali výsledky výzkumu s praxí v desítkách firem a institucí, uvědomili jsme si jaké možnosti nabízí rozvoj schopnosti správně se rozhodovat v každodenní praxi.

Originální metodika naší práce spočívá v integraci dosud protichůdných přístupů k rozhodování. Analyticko - matematický přístup (technicko-ekonomické metody) a zkušenostně - intuitivní přístup (běžná praxe) jakoby stály proti sobě. My přicházíme s jejich spojením. Našim klientům nabízíme možnost ověřit si formou konzultací, zda používají adekvátní techniky rozhodování vzhledem ke konkrétním problémům, které řeší. V rámci tréninku IDM mohou rozvinout svoje dovednosti v oblasti rozhodování. A v rámci osobnostní diagnostiky může každý zjistit, k čemu v rozhodování inklinuje a jaké rozhodovací strategie preferuje.

IDM navíc dále realizuje výzkumné projekty v této oblasti. Snažíme se například najít odpovědi, jak funguje rozhodování ve stresových situacích (oblast Naturalistic Decision Making). Ale také jaké jsou rozdíly v rozhodování u žen a mužů, jaký je jejich přístup k riziku a nakolik se tyto rozdíly promítají například do firemní kultury.

Spoluprací s IDM získáte schopnost posoudit, jaký způsob rozhodování je pro vás nejlepší. Samotné rozhodnutí zůstane vždy jen a jen na vás, ale s námi budete mít jistotu, že jste při rozhodování postupovali správně.

 

Těšíme se na vás,
Tomáš Vašák & Zuzana Holá