DECISION SCIENCE IN MANAGEMENT (rozhodování v managementu)

„Dovednost správně rozhodovat je primární výbavou jakéhokoliv manažera.“

 

  • Koučování zaměřené na rozhodování
  • Analýza rozhodování v týmu
  • Audit rozhodování v managementu
  • Psychologie a rozhodování v managementu
  • Cross Culture aspects in managerial decisions - Cross culture trénink zaměřený na pochopení rozdilů v komunikaci a rozhodování pro oblast Severní Afriky a Blízkého východu versus Západní svět
  • Analytické a implementační workshopy