DECISION SCIENCE IN PSYCHOLOGY (výzkumy v oblasti rozhodování)

„Přímé spojení s výzkumem umožňuje využívat nejmodernější poznatky.“

Typy realizovaných výzkumů:

• Základní výzkum
V současnosti je tento výzkum zaměřený na oblast "naturalistic decision making". Konkrétně se zabýváme oblasti rozhodování pilotů v náročných a nejasných situacích. Pracujeme ve spolupráci s London City University a ČSA.

• Aplikovaný výzkum
Tyto výzkumy jsou zaměřeny na hledání řešení praktických problémů v oblasti rozhodování. Cílem je navrhnout opatření, intervence nebo programy jež zlepšují podmínky v dané oblasti. Například možnost využití neuronálních sítí v marketingu služeb.

• Akční výzkum
Výzkum je zaměřen na řešení lokálních praktických problémů, není hodnotově neutrální a obvykle podporuje konkrétní změnu. Například proč a jaké stereotypy v rozhodování se objevují. V současnosti se zabýváme tématem gender vlivu na oblasti rozhodování a v ochotě riskovat, ve spojení s posílením role žen v managementu.

• Evaluační výzkumy
Praktické výzkumy zaměřené na hodnotové posouzení empirických dat. Analýzy dopadu opatření s využitím moderních matematických metod.