INTEGRATIVE DECISION MAKING IN TRAINING (tréninky rozhodování)

„Lépe se rozhodovat znamená zvyšovat svoji výkonnost.“

Úspěšnost rozhodovacího procesu je v podstatě ovlivněna třemi faktory:

  1. osobností toho, kdo rozhoduje,
  2. typem problému,
  3. situací, v níž rozhodování probíhá.

V průběhu tréninku proto nejprve identifikujete svůj rozhodovací styl a preferované rozhodovací strategie - Test IDM Typology©. V další části tréninkuse seznámíte s různými typy problému a přiléhavými strategiemi rozhodování. Na konkrétních případových studiích si ukážeme, kdy je vhodné použít analytické rozhodování a kdy naopak je vhodné se rozhodnout na základě přibližného odhadu nebo vlastní intuice.

Nejnovější techniky v této oblasti (neuronální sítě, pravděpodobnostní srovnání, fuzzy logika) se budou demonstrovat v jednotlivých simulacích.