PSYCHOMETRIC METHOD IN DECISION MAKING (psychologické testy)

„Zvolená strategie rozhodování odráží i osobnost, toho kdo rozhoduje, jeho preference a charakteristiky.“

Test IDM Typology©, jedná se o specifickou psychodiagnostiku, která se zaměřuje na způsob rozhodování, na preference při rozhodování a na vliv emočního prožívání na rozhodovací proces.
Protože se opírá o reálné rozhodování (naturalistic decision), je využitelné v praxi jako důležitý indikátor při volbě pozice nebo výběru kandidátů do pozic decision makerů.